Foreningen gamle Steinkjer

Steinkjergården

Innsendt av: Kåre Nordgård, 06.05.2008
I slektshistorien til min Oldefar Oluf Moe er det skrevet at han drev Steinkjergården først på 1860 tallet, men det har jeg ikke klart å bekrefte. Han kanskje bodde der før han forpakktet Fossum/Fossan militære sjefsgård i Ongdal. Kan noen ha kommentarer til dette, ville det være fint.
Han hadde 3, tre døttre, den ene Petra Moe skal ha drevet en kafe eller et hospits på Steinkjer, det har jeg heller ikke klart å finne noe om i alle de skrifter jeg har lest om Steinkjer. Hun var født på Fossum i Ongdal i 1865, var en tur i Amerika, men kom tilbake og drev da denne virksomhet, hun døde på Steinkjer Aldershjem i 1945.

 

Svar på denne etterlysningen

Aktuelt

Godt besøkt julemøte
(09.12.17)
Framtidsrettet høstmøte
(20.10.17)
HØST-INFO 2017
(05.10.17)
Følg oss på Facebook også
(30.09.17)
Gravminnet til Lovisa Toldnes er flyttet
(16.09.17)
SteinkjerSaga 2017
(10.08.17)
Steinkjerkalenderen 2018 i salg
(08.08.17)
Takk for Martnasrespons
(07.08.17)
Velkommen til martnadsboden
(06.08.17)
Markerte Steinkjers 160-årsdag
(07.05.17)
Flere...
Redaktører: Erling Koldaas og Morten Stene