Foreningen gamle Steinkjer

Planlagt kanal fra Sunnan og til Steinkjer / Beitstadfjorden

Innsendt av: Roar Gartland, 11.07.2012
I samband med at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fyller 100 år i 2012, skal det gis ut en bok. Forløperen til NVE var Kanalvesenet (KV), og KV skal ha laget planer om en kanal for skipstrafikk fra Beitstadfjorden og opp til Sunnan / Snåsavatnet. Planene skal være fra ca 1857. Jeg har forespurt flere på Steinkjer og kun en av ti har hørt om planene. Jeg har forespurt en arkivportal men det var lang ventetid på eventuelt et svar på henvendelsen. Mitt håp er at det finnes noe lokalkunnskap som kan bidra med noen opplysninger. Hvis det finnes bilder fra kanalen på Klingsundet (Haughøla)er også det av stor interesse. Her var Snåsaboka bind II side 189 til stor hjelp når det gjaldt KV involvering.

 

Svar på denne etterlysningen

Aktuelt

Godt besøkt julemøte
(09.12.17)
Framtidsrettet høstmøte
(20.10.17)
HØST-INFO 2017
(05.10.17)
Følg oss på Facebook også
(30.09.17)
Gravminnet til Lovisa Toldnes er flyttet
(16.09.17)
SteinkjerSaga 2017
(10.08.17)
Steinkjerkalenderen 2018 i salg
(08.08.17)
Takk for Martnasrespons
(07.08.17)
Velkommen til martnadsboden
(06.08.17)
Markerte Steinkjers 160-årsdag
(07.05.17)
Flere...
Redaktører: Erling Koldaas og Morten Stene