Foreningen gamle Steinkjer

Årsmelding 2016 - Foreningen Gamle Steinkjer (FGS)

2017-03-28
2016: Fra julemøtet hvor Henningnissene kom på besøk.
2016: Fra julemøtet hvor Henningnissene kom på besøk.
Forening gamle Steinkjer hadde stor aktivitet i 2016 viser årsmelding som ble vedtatt på årsmøtet nylig.
Av: Morten Stene

Årsmøtet 2016 ble  avholdt i Aktivitetssenteret i Samfunnshuset onsdag 13. april. Et godt besøkt årsmøte valgte følgende styre: Formann Erling Koldaas, nestformann Morten Stene, styremedlem Harald Duklæt og varamedlem Gerd Kolset.

Kasserer Johan Rodum, styremedlemmene Einar Aasen og Jan Erik Moe samt varamedlem Ola Stiklestad var ikke på valg.

Årsmøtegjest  var Steinkjers første kommuneantikvar, Robert Øfsti, som orienterte om jobben sin og oppgaver som venter.

De viktigste arbeidsoppgavene  våren 2016 var ferdigstillelse av SteinkjerSaga, Steinkjerkalenderen og arbeidet med boken «Pop & Rock i Steinkjer».

Under Steinkjermartnan hadde FGS tradisjonen tro bod i Skolegata, og vi kunne glede oss over mye besøk og godt salg. Det ble tegnet nesten 20 nye medlemmer. Lansering av SteinkjerSaga 2016 og SteinkjerKalenderen 2017.

Høstmøtet  ble avholdt 19. oktober. Hovedinnleder var Hans-Magnus Ystgaard, som fortalte om arbeidet med biografien om sin farfar. Harald Duklæt viste gamle bilder fra Steinkjer.

Lørdag 19. november var det klart for stor lansering på Vårt Hjem av boken «Pop & Rock i Steinkjer». Et todelt opplegg med en «Bokpub» på formiddagen og konsert på kvelden med flere gamle Steinkjer-band. Godt besøk, bra boksalg og stor stemning!

Julemøtet ble avholdt  onsdag 7. november. Hovedinnleder Svein Karlsen tok oss med 300 år tilbake i tid til Karolinernes herjinger i Trøndelag og orienterte om det forestående Karoliner-jubileet. Harald Duklæt viste gamle bilder fra Steinkjer.

Torsdag 16. februar i år kom Kristian Kristiansen endelig tilbake til Sneppen. Et godt samarbeid med Sneppen Vel resulterte i at foreningens Kristiansen-byste fikk en flott sokkel på Sneppen.

Lørdag 4. mars var FGS medarrangør av et seminar i Rådhuset med Steinkjerpositivet som tema.

Ellers kan nevnes at formann Erling Koldaas er leder for Steinkjer Museumslag for inneværende periode, og FGS har innledet et samarbeid med Steinkjer Jeger- og Fiskerforening om å utgi foreningens 100-årsberetning i 2020. Det er også innledet samtaler med «Steinkaret», som John Pål Inderberg er drivkraften bak, om et samarbeid med dette prosjektet.

Aktuelt

Stor aktivitet i 2018 i FGS
(12.04.19)
Postkortutstilling i Hegdahl-gården
(19.01.19)
Julemøte 5. desember
(27.11.18)
Høstmøte med Paasche Aasen
(09.10.18)
Høst-informasjon 2018
(09.10.18)
Einar Solstad minnes med ny bok
(16.09.18)
Bruktboksalg 22. og 23. september
(04.09.18)
Velkommen til martnadsboden 2018
(05.08.18)
Koldaas gjenvalgt som styreleder
(12.04.18)
VÅR-INFO 2018
(31.03.18)
Flere...
Redaktører: Erling Koldaas og Morten Stene