Foreningen gamle Steinkjer

Stor aktivitet i 2018 i FGS

2019-04-12
Foreningen gamle Steinkjer avholdt årsmøte den 10. april 2019. Møtet summerte opp aktivitet i 2018 og konkluderte med et lag i god form. I tillegg var det foredrag om spennende framtidsplaner, og en god porsjon ungdommelig brassmusikk.
Av: Morten Stene

Stor aktivitet både med arrangement og publikasjoner preget 2018 for Forening gamle Steinkjer viser årsmeldingen. Se fullstendig årsberetning under. Regnskapet viser også et lite overskudd og bankkontoen har positiv saldo.

Nilsen og Hegdahl

Tillegg til årsmøtesaker var det foredrag ved kultursjef Leif Terje Nilsen om det nye kulturhuset. Anne Mette Hegdahl orienterte om Hegdahlgården: både historien, status i dag og frampek om mulige kulturkafé.

Beitstad-banden stor for den kulturelle underholdningen – feiende flott for øvrig.

Nesten 100 personer deltok på årsmøtet.

Styret for 2019

Etter årsmøtets valg ser styret for 2019 slik ut.

 • Leder: Erling Koldaas (1 år)
 • Nestleder: Morten Stene (1 år)
 • Kasserer: Johan Rodum (1 år)
 • Styremedlemmer: Jan Erik Moe (2 år), Einar Aasen (2 år) og Harald Duklæt (1 år)
 • Varamedlemmer: Turid Hjulstad (1 år) og Odd Birger Grønli (2 år)
 • Revisor: Gunnar Severeide (2 år)
 • Valgkomité: Bjørn Gunnar Ericson og Ola Stiklestad

 

Årsberetning 2018

Årsmøtet i Foreningen Gamle Steinkjer ble avholdt i Aktivitetssenteret 11. april 2018. Følgende valg ble foretatt:

 • Leder: Erling Koldaas (1 år)
 • Nestleder: Morten Stene (2 år)
 • Kasserer: Johan Rodum (2 år)
 • Styremedlemmer: Jan Erik Moe (1 år), Einar Aasen (1 år) og Harald Duklæt
 • Varamedlemmer: Turid Hjulstad (2 år) og Odd Birger Grønli (1 år)
 • Revisor: Gunnar Severeide (1 år)
 • Valgkomité: Bjørn Gunnar Ericson og Ola Stiklestad (1 år).


Etter årsmøtet fortalte Odd Birger Grønli om sitt arbeid med den nye Einar Solstad-biografien, og Harald Duklæt viste bilder fra foreningens bildesamling.

Steinkjermartnan ble også i 2018 en ubetinget suksess for foreningen. Salg av Solstad-biografien, nytt Steinkjer-Saga og SteinkjerKalender ga god omsetning, og boden hadde godt besøk. Martnan er et svært viktig utstillingsvindu og treffsted for oss, og vi vil fortsatt profilere oss under martnasdagene.

Foreningen arrangerte bruktboksalg 22. og 23. september. Stor giverglede og et bredt bokutvalg, men omsetning og utbytte sto dessverre ikke i stil med en massiv dugnadsinnsats. Takket være Steinkjer Agenturforretning og Steinkjer kommune klarte vi å bli kvitt nesten fem tonn usolgte bøker uten utgift. Styret har besluttet å legge bruktboksalget «på is» inntil videre.

Et godt besøkt høstmøte ble avholdt i Aktivitetssenteret 17. oktober. Arild Bye presenterte sin nye biografi om Arne Paasche Aasen. Dette ble «krydret» med gamle lydopptak og fremføring av noen av hans sanger.

Hovedgjest under julemøtet 5. desember var Maiken Lien Jørgensen, som kåserte om jul og juletradisjoner. Jan Erik Moe og Odd Birger Grønli serverte juleunderholdningen, som fikk en fullsatt sal i topp julestemning. Anita Østby fortalte om sin nye jobb som arrangementsjeger og nyskapningen «Jul i Steinkjer».

Foreningen har hatt to vellykkede samarbeidsprosjekter med Hegdahl-gården. Postkortutstilling (åpning 19. januar) og åpent møte om «Gammelheimsparken» 23. januar. Parksaken vil bli fulgt opp i samarbeid med bygartneren.

Innsamling og digitalisering av gamle bilder har fortsatt gjennom hele året, og vi vil nok en gang rette en takk til Harald Duklæt for hans utrettelige arbeid med foreningens arkiv. Vi er også med på et felles prosjekt mellom historielagene i Steinkjer og steinkjerleksikonet.no om en bildeportal på nettet. Det arbeides for en første lansering i løpet av høsten.

Det kan også nevnes at vi har en utstilling av gamle gjenstander ved ekspedisjonen i Rådhuset, og vi deltok med godt salg under julemessen same sted. Flere av styrets medlemmer har vært engasjert med foredrag og kåserier. Foreningen har avgitt uttalelse om rivingen/ flyttingen av Barnes Hus. Vi er med som utgiver av boken «Streiflys over Steinkjers fortid» som utgis høsten 2019. Og vi er litt aktiv på sosiale medier med Facebook-siden vår.

Aktuelt

Høstmøte den 12. oktober
(27.09.21)
Julemøtet avlyst
(01.12.20)
Høstmøte 27. oktober kl 1900
(23.10.20)
Høst-info 2020
(30.09.20)
Hent SteinkjerSaga lørdag 19. september
(15.09.20)
Ny biografi om Augusta Aasen
(27.07.20)
Utsetter årsmøte
(10.03.20)
Flott julemøte
(06.12.19)
HØST-INFO 2019
(30.11.19)
Julemøte 3. desember
(27.11.19)
Flere...
Redaktører: Erling Koldaas og Morten Stene