Koldaas gjenvalgt som leder i Foreningen gamle Steinkjer

2022 var et normalår i Foreningen gamle Steinkjer, med tre godt besøkte medlemsmøter, utgivelse av årsskrift/kalender og martnasdeltakelse.

Foreningen har følgende styre etter årsmøtet den 21. mars 2023

 • Leder: Erling Koldaas (1 år)
 • Nestleder: Morten Stene (1 år)
 • Kasserer: Johan Rodum (1år)
 • Styremedlemmer: Bjørn Gunnar Ericson (2år), Einar Aasen (2 år) og Kirsten Lange (2 år)
 • Varamedlemmer: Odd Birger Grønli (2 år) og Arild Køhl (1 år)

Regnskapet viste balanse i 2022, og god økonomi.

Fra årsmeldingen for 2022 leser vi:

 • Godt besøkt (130 personer) vår-medlemsmøte/årsmøte med Siv Gøril Brandtzæg
 • Nye nettsider lansert i mai
 • Deltok på Steinkjermartnan og lanserte årsskriftet SteinkjerSaga og SteinkjerKalenderen. Godt besøk.
 • Høstmøtet i Rådhussalen hadde temaet Bolyst. Julie Skaufel fortalte om filmprosjektet «Heim»
 • Deltok med innslag på kulturvandringen under Hilmarfestivalen
 • På Julemøtet i desember fortalte Svein Finne og Hermod Flesberg om By brenneri.

Foreningen hadde 376 medlemmer ved utgangen av 2022. 90 av disse deltok på årsmøtet.