Steinkjerhistorie –  ressurser og kilder

Steinkjer er et område med mye lokalhistorie. Kommunen har åtte historielag, et aktivt museum, et digitalt fotoalbum, et eget leksikon og et utall skrifter og kilder. Under deles utvalgte lenker til noen av disse digitale ressursene.