SteinkjerSAGA

Foreningens skriftserie heter SteinkjerSAGA, og kommer normalt ut med ett nummer i året.

Det første nummeret kom i 1986. De fleste heftene er tilgjengelig.

Kjøp SteinkjerSAGA!

Søk i innholdet
Her finner du en oversikt over artiklene i alle heftene.
Du kan søke i oversikten: Trykk CTRL+f, og skriv søkeordet i feltet som dukker opp på skjermen.  

Påvirk innholdet
Har du forslag til hva det bør skrives om, eller har du en artikkel i erme, så ta kontakt.  Alle typer innspill er velkommen!