Foreningen gamle Steinkjer

Foreningen gamle Steinkjer er Steinkjer bys historielag. Steinkjer by tilsvarer det geografiske området for bykommunen Steinkjer før 1964, derav navnet Gamle Steinkjer.

 

400 medlemmer
Foreningen har nærmere 400 medlemmer. Som medlem er du med og støtter det lokalhistoriske arbeidet i Steinkjer. Men medlemskapet inkluderer også spesialpriser på foreningens publikasjoner og arrangement. I tillegg får du invitajon til trivelige, sosiale, interessante og kunnskapsfremmende medlemsaktiviteter flere ganger i året.

Medlemskap kan tegnes nettbutikken.

Styret
Styret har følgende sammensetning:

  • Leder: Erling Koldaas
  • Nestleder: Morten Stene
  • Kasserer: Johan Rodum
  • Styremedlemmer: Kirsten Lange, Einar Aasen og Bjørn Gunnar Ericson.
  • Varamedlemmer: Odd Birger Grønli og Arild Køhl.

Kontaktinformasjon

  • Postadresse: Foreningen gamle Steinkjer, Postboks 3028, 7709 Steinkjer
  • Kontor: Skolegata 1, Steinkjer
  • Bankkonto: 0530.48.62892
  • Vippsnr: 28592
  • Organisasjonsnummer: 993 556 149

 

Steinkjergården: Steinkjer ble by i 1857.
Jugendbyen: Etter brannen i 1900 ble Steinkjer en by med tårn og spir.
Andre verdenskrig: Steinkjer ble bombet i april 1940.
Gjenreist: På 1940- og 1950-tallet ble byen gjenreist.