Foreningen gamle Steinkjer (FGS)

Foreningen gamle Steinkjer er Steinkjer bys historielag. Steinkjer by tilsvarer det geografiske området for bykommunen Steinkjer før 1964.

Stiftet i 1977
Foreningen Gamle Steinkjer ble stiftet 7. mai 1977, og har som formål å fremme interessen for, og kunnskap om, byens historie og kulturminner. Foreningen har siden stiftelsen hatt en betydelig virksomhet i form av bokutgivelser, årsskriftet SteinkjerSAGA, medlemsmøter og annen foreningsaktivitet.

Se og kjøp Forening gamle Steinkjer sine publikasjoner i nettbutikken …lenke…

400 medlemmer
Foreningen har ca. 400 medlemmer. Som medlem er du med og støtter det lokalhistoriske arbeidet i Steinkjer. Medlemskapet inkluderer også spesialpriser på foreningens publikasjoner og arrangement. Og ikke minst muligheter for å delta i trivelige, sosiale, interessante og kunnskapsfremmende medlemsaktiviteter flere ganger i året.

Kontingent
Medlemskontingenten er kr. 200 pr. år. Eventuelt kr. 400 (+ eventuelt porto kr 100) for en pakke med medlemskontingent, årets SteinkjerSAGA og neste års kalender.

Medlemskap kan tegnes digitalt …lenke til medlemskjøp …..

Styret
Styret har følgende sammensetning (2021):

 • Leder: Erling Koldaas
 • Nestleder: Morten Stene
 • Kasserer: Johan Rodum
 • Styremedlemmer: Jan Erik Moe, Einar Aasen og Harald Duklæt.
 • Varamedlemmer: Odd Birger Grønli og Turid Hjulstad.

Kontaktinformasjon

 • Send melding  ….lenke til kontaktskjema…
 • Postadresse: Foreningen Gamle Steinkjer, postboks 3028, 7709 Steinkjer.
 • Kontor: Skolegata 1, Steinkjer
 • Facebookside  …lenke.. https://www.facebook.com/foreningengamlesteinkjer
 • Bankkonto: 0530.48.62892
 • Organisasjonsnummer: 993 556 149