Håndverkere i Steinkjer 2 (bok)

kr 50

Olaf Bergs andre samling av portretter fra 1930-tallet av håndverkere i Steinkjer.

 

 • Glassmester Matias Løe
 • Skredderne O. J. Wikan og Strømme Nikolai Larsen
 • Urmakerne Johannes Jakobsen, Einar Schiefloe og B. O. Rygh
 • Smeder og mekanikere John A. Aalberg, Hjalmar Aalberg, Martin Ludvig Sakshaug, Arne Gilberg og Haldor Hegdal
 • Bakerne Olaf Hegdahl, Reidar Olsen, Oswald A. T. Falch og John Wiklund.
 • Frisørene A. B. Brevik, Sigvart Frøseth og Birger Håkon Hansen
 • Gullsmed Carl Klæth
 • Fotografene H. Henriksen, Lars Bach og Gustav M. Behrends
 • Tapetserer H. M. Lervik
 • Malerne Magne O. Haugseth og Ludvig Dyrstad
 • Slakterne Bernh. Gjemble, Odd Eriksen og O. Sev. Eriksen
 • Snekker Jens Kne
 • Skomaker John Larsen
 • Glassmester Sverre Nyborg