Håndverkere i Steinkjer 2 (bok)

kr 50

Olaf Bergs andre samling av portretter fra 1930-tallet av håndverkere i Steinkjer.

 

  • Glassmester Matias Løe
  • Skredderne O. J. Wikan og Strømme Nikolai Larsen
  • Urmakerne Johannes Jakobsen, Einar Schiefloe og B. O. Rygh
  • Smeder og mekanikere John A. Aalberg, Hjalmar Aalberg, Martin Ludvig Sakshaug, Arne Gilberg og Haldor Hegdal
  • Bakerne Olaf Hegdahl, Reidar Olsen, Oswald A. T. Falch og John Wiklund.
  • Frisørene A. B. Brevik, Sigvart Frøseth og Birger Håkon Hansen
  • Gullsmed Carl Klæth
  • Fotografene H. Henriksen, Lars Bach og Gustav M. Behrends
  • Tapetserer H. M. Lervik
  • Malerne Magne O. Haugseth og Ludvig Dyrstad
  • Slakterne Bernh. Gjemble, Odd Eriksen og O. Sev. Eriksen
  • Snekker Jens Kne
  • Skomaker John Larsen
  • Glassmester Sverre Nyborg