Infanteriets øvingsavdeling nr. 3 (1953–1993) (bok)

kr 50

 

Boka beskriver vel 40 års militæropplæring som foregikk i Steinkjer.

Hvert innrykk var på nesten 1000 soldater, og 150 befal var til enhver tid ansatt ved skolen. Rekruttskolen var et stort «samfunn», med store krav til innkvartering, forpleining og ulike velferdstilbud.

Boka er skrevet av Kjell A. Flyum og Willy Minsås