SteinkjerSaga 1987 nr. 2

kr 50

Av innholdet i dette nummer:

 • Naustvollen – det gamle havn- og industriområde i Steinkjer
 • Stenkjær og Omegns Læseselskab
 • Sykkelfabrikant Olaf Østby – virksomhet og familie
 • Arnesonen fra Egge
 • Nordsileiret – en jomfruelig prærie
 • Gælnversnatta for 150 år siden – da orkanen kastet jektene på land i Steinkjer
 • De levende bilders første tid i Steinkjer
 • Albert Moen – mminner fra Steinkjer 1905-1909
 • Musikere i Steinkjer – Carl Gotaas
 • Tranaskogvegen
 • Steinkjer fra dag til dag – 1987