SteinkjerSaga 1988 nr. 1 og 2

kr 50

Av innholdet i dette nummer:

 • Gymnas og gymnasiaster i 1930-årenes Steinkjer
 • De første telefonanlegg i Steinkjer
 • Bybud i Steinkjer – reglement for institusjonen opprettet i 1908
 • Gutteminner fra gamle Steinkjer
 • Steinkjerstranda og Håkkaøra – der byen vokste fram fra 1600-åra
 • Musikere i Steinkjer – Einar Olaf Skard
 • Da Steinkjer var i ildlinjen i 1940
 • Teaterliv i gamle dager – 100 år siden Steinkjer fikk sin første scene
 • Kristian Grønland – 100 år siden Steinkjergutten gikk med Nansen på ski over Grønland
 • Besøk hos tømmerfløyterne i Havdfossen
 • Tull-Krestian og hans mange påfunn
 • Steinkjer fra dag til dag 1987/1988