SteinkjerSaga 1989 nr. 2

kr 50

Av innholdet i dette nummer:

 • I banken for 70 år siden
 • Svendstubakken
 • Embetsmannsliv i gamle dager – fra først på 1880-årene
 • Steinkjer i en utflytters barndomsminner
 • Fisket i Steinkjer i gamle dager – fiskere og fiskermiljø
 • Ola fergemann ved Midjo
 • Musikere i Steinkjer – Ludvig Moe Weigner
 • Steinkjersangen av Olav Hougen
 • Da talemaskinen kom til Steinkjer
 • Kampen for utdannelsen i 1930-åra
 • Steinkjersangernes Kristianiaferd i 1896
 • Steinkjer fra dag til dag i 1988