SteinkjerSaga 2006 nr. 1

kr 75

Av innholdet i dette nummer:

 • Hilsen til et kongelig bryllup
 • Påssåbyen 1912
 • Kornsilo i rekordfart
 • Sluttstrek for listefabrikken
 • Fornminnene i Sneppahaugen
 • Speidere på Nordsia i 1952
 • Historien bak Uppdal-statuen
 • Steinkjerpresten Søren Hagerup Holck Swensen
 • Nødpengene fra 1940
 • En kulturbærer for Steinkjer – postkortforlaget Mittet & co
 • Gjensyn med D/S Kong Oscar
 • Stor giverglede og nytt kirkesølv
 • Ny æra for fylkesmannsgården
 • Tøffe forhold i Steinkjerelva
 • Olav Voldseth – en anonym Steinkjer-skribent
 • Matkø på Nordsia
 • Fra ruin til villa
 • En by i forandring
 • Bibliografi SteinkjerSAGA 1986-2005
 • Steinkjer dag for dag – 2005