SteinkjerSaga 2011 nr. 1

kr 75

Innhold

• PL. Gipling A/S sin historie
• den militærfaglige begrunnelsen for at Steinkjer ble bombet i 1940
• et sangerhefte fra 1895 som få har sett før• et skjelletfunn i Oftenåsen
• historien til Steinkjer eldste forening
• en oppklaring av hvilke britiske soldater som falt i Steinkjerområdet
• unikt stoff om da Kristofer Uppdal ble oppdaget som dikter og forfatter