SteinkjerSaga 2014 nr. 1

kr 75

Denne utgaven av Steinkjer-Saga er i sin helhet viet kommunesammenslåingen i 1964.

  • Storkommune i 50 år
  • Kommuneinndelingsprosessen i Steinkjerområdet på 1960-tallet
  • Karl den 1. av Stor-Steinkjer [Karl Dahl]
  • Skolen ved sammenslåingen i 1964
  • Kaupangen på Steinkjer
  • Steinkjerfotografen med stor S [Martin Knoph]