SteinkjerSaga 2023 nr. 1

kr 225

Inneholder blant annet følgende artikler:

  • Er Steinkjer fin eller stygg?
  • Weidemann og Steinkjer (flere artikler)
  • Sverdrup-komiteens arbeid
  • Synlig Steinkjerhistorie (blåskiltene)
  • Fra fattiglem til skreddersydd livskvalitet (utvikling i Steinkjers omsorgstjenester)
  • Johan Hammerstad: en framsynt forretningsmann
  • Navnegåten Guldbergaunet
  • Ekte Steinkjerskip
  • Avduking i kuling og regn (Martenshagens infoskilt)