Fra Berg-gården til Sandan (bok)

kr 50

Steinkjers eldre skolehistorie

Odd Asbjørn Mediås har skrevet om Steinkjers tidlige skolehistorie fra midten av 1850-tallet til etableringen på Sannan i 1904.