SteinkjerSaga 1990 nr. 1 og 2

kr 50

Av innholdet i dette nummer:

 

  • Steinkjer kirke og menighet 125 år
  • Da vi startet Stenkjær Guttemusikk
  • Den sommeren 1957! – da Steinkjer var 100 år
  • Steinkjers første håndverksmester – bakermester Claus Olav Iversen
  • Gjester i 1880-årenes Steinkjer
  • Fornøyelige personer i gamle dager
  • Skøiterend for Stenkjærs gutter
  • Steinkjer-håndverkere til Stockholmsutstillingen i 1897