Foreningen gamle Steinkjer

Årsmelding 2015 for Foreningen Gamle Steinkjer

2016-04-07
Kirkejubileum og frigjøringsjubileet var spesielle aktiviteter i 2015. Martnasbod og fire godt besøkte åpne møter var viktige medlemsarrangment.
Av: Morten Stene

Årsmøtet ble avholdt 17. mars 2015 i Aktivitetssenteret i Samfunnshuset. Omkring 80 personer deltok. Følgende styre har ledet foreningens arbeid i 2015: • Formann Erling Koldaas • Nestformann Morten Stene • Styremedlemmene Per Asbjørn Hegdahl, Jan Erik Moe og Einar Aasen • Kasserer Johan Rodum • Varamedlemmer til styret: Gerd Kolset og Ola Stiklestad Det har i perioden vært fem styremøter og behandlet 40 saker. Det har vært avholdt tre åpne møter, samt årsmøtet – alle godt besøkt. Søndag 22. mars var det storstilt feiring av at Steinkjer kirke var 50 år. Vårt hovedbidrag til jubileet var en spesialutgave av Steinkjer-SAGA viet byens kirkehistorie. I anledning 70-årsjubileet for frigjøringen ble det avholdt et åpent møte 7. mai. Erling Koldaas tok for seg situasjonen i Steinkjer for 70 år siden - hovedforedragsholder var krigshistoriker Arild Høiland. Et planlagt utearrangement i Rismelen 10. juni ble av værmessige årsaker flyttet innendørs. Vi var medarrangør sammen med Aktivitetssenteret. I fjor sommer ble vi nødt til å tømme lageret på Sannan på grunn av barnehageutbyggingen. Flyttet til Skolegata 3, hvor det nå er smekkfullt! I juni protesterte foreningen mot flytting av krigsminnesmerkene fra Sannan til området ved kirken. Under Steinkjermartnan hadde vi bod i Skolegata med tradisjonelle aktiviteter. Lansering av ny utgave av Steinkjer-Saga og ny SteinkjerKalender. Boden var godt besøkt og ga et godt økonomisk resultat. Vi takker alle som bidro! Årets bruktboksalg var i Sportshyttas gamle lokaler. Bokutvalget var litt dårligere enn tidligere, men brukbart besøk og fornøyde kunder. Kommunesammenslåing var et naturlig tema for høstmøtet, med ordfører Bjørn Arild Gram som hovedinnleder. Han la stor vekt på de mange utfordringer de ulike strukturendringene betyr for kommunen. Harald Duklæt har fullført skanningen av Knoph-samlingen (minus grupper/portretter), og vi gikk derfor ut og ba om å få låne privatalbum for skanning. Noe respons, men Harald har kapasitet for mer. I vinter fikk vi Allskogs bildearkiv, og dette er også digitalisert. Julemøtet ble avholdt 10. desember. Stein Storsul fortalte om den nye boken om Olav Haraldsson, hvor han er medforfatter. Foreningen har inngått et samarbeid med Bjørn Skarsem om utgivelse av popens og rockens historie i Steinkjer. Utgivelse er planlagt til november 2016.

Aktuelt

Godt besøkt julemøte
(09.12.17)
Framtidsrettet høstmøte
(20.10.17)
HØST-INFO 2017
(05.10.17)
Følg oss på Facebook også
(30.09.17)
Gravminnet til Lovisa Toldnes er flyttet
(16.09.17)
SteinkjerSaga 2017
(10.08.17)
Steinkjerkalenderen 2018 i salg
(08.08.17)
Takk for Martnasrespons
(07.08.17)
Velkommen til martnadsboden
(06.08.17)
Markerte Steinkjers 160-årsdag
(07.05.17)
Flere...
Redaktører: Erling Koldaas og Morten Stene