Vår-info 2024

Vi er allerede i gang med et nytt forenings-år

Årsmøte avholdt

Tirsdag 19. mars 2024 avhold Foreningen gamle Steinkjer årsmøte i InnoCamp. Ca. 80 medlemmer var til stede.

Fra årsmøtet 2024.

Årsberetningen viser et normalt år med utgivelse av årbok og kalender, og tre åpne medlemsmøter med ca. 100 deltakere på hvert møte. Foreningen var delaktig i etableringen av informasjonstavle i Martenshagen. I tillegg til medlemsmøte har forening løpende kontakt med medlemmene via nettsiden https://gamlesteinkjer.net/  og egen Facebook-gruppe. Forening hadde en omsetning på ca. 200.000 tusen og et lite underskudd på 5.000 kroner i 2023. Forening har god soliditet.

Det var gjenvalg på alle verv til styret. Etter årsmøtet består styret av: Erling Koldaas (leder), Morten Stene, Johan Rodum, Bjørn Gunnar Ericson, Einar Aasen og Kirsten Lange. Vararepresentanter er Odd Birger Grønli og Arild Køhl. Foreningen har ca. 300 medlemmer.

GODT I RUTE!

To av våre viktigste oppgaver er den årlige utgivelsen av SteinkjerSaga og Steinkjer­Kalenderen. Som presenteres under Steinkjermartnan i august. Arbeidet er i rute.

SteinkjerSaga som vanlig med et bredt spenn av artikler og bilder. Neste års Steinkjer­Kalender blir viet bilder fra 1950- og 1960-tallet. Gled dere!

BLI GRASROTGIVER!

Vi gjentar gjerne oppfordringen fra i fjor: Vi fikk også i 2023 en hyggelig pengesum fra Grasrotandelen (ca 20.000) – hvor Norsk tipping utbetaler en liten andel av sine spilleres innsatser til lag og foreninger. Men vi vil gjerne at flere støtter oss på denne måten.

Oppskriften er enkel:  Gå inn på grasrotandelen.no, søk opp Foreningen Gamle Steinkjer og registrer deg som grasrotgiver til fordel for din forening.

NYTT BLÅSKILT KOMMER

Mange har sett Blåskiltene rundt omkring på husvegger i Steinkjer. Skiltene er tildelt spesielle bygninger, og gir en kort beskrivelse av deres historie.
I midten av mai kommer et nytt Blåskilt. I år er det 100 år siden Skogskolens flotte bygning sto ferdig i Eggelia, og i samarbeid med dagens eier har vi fått laget et skilt som hedrer dette historiske bygget som fikk nytt liv under navnet Høvdinggården.

 BREV OG E-POST

Noen av dere har fått dette info-skrivet i brev. Bruk enten den vedlagte giroen eller betal via Vipps. Husk å merke betalingen med navn!

For dem som får e-post, ligger både info-skriv og giro som vedlegg. Velg den innbetalingsform som passer deg. Også til dere: Husk å merke innbetalingen med navn.

Er det noen som får brev og som ønsker å gå over på e-post? Send en e-post til jr@ntebb.no  som vil legge deg inn i registeret vårt.

 VI ØNSKER FORTSATT BIDRAG
Som nevnt er vi godt i gang med neste års utgave av SteinkjerSaga. Hvis du sitter på en god historie – kanskje du vil skrive om oppveksten din i vår kjære by? Vi er interessert i stort og smått – gjerne med bilder. Og vi ønsker også ideer til saker vi kan ta fatt i og belyse. Har du noe på hjertet, ta kontakt med Erling Koldaas på e-post koldaas@online.no eller tlf. 934 34 629.

STYRET I FGS
Erling Koldaas (leder), Morten Stene (nestleder), og styremedlemmene Kirsten Lange, Johan Rodum, Einar Aasen og Bjørn Gunnar Ericson. Varamedlemmer: Odd Birger Grønli og Arild Køhl.
Internettsider: www.gamlesteinkjer.net