Et normalt foreningsår

Erling Koldaas gjenvalgt som leder i Foreningen gamle Steinkjer.

Tirsdag 19. mars 2024 avhold Foreningen gamle Steinkjer årsmøte i InnoCamp. Ca. 80 medlemmer var til stede. Foreningen har ca. 300 medlemmer.

Årsberetning

Årsberetningen viser et normalt år med utgivelse av årbok og kalender, og tre åpne medlemsmøter med ca. 100 deltakere på hvert møte. Foreningen var delaktig i etableringen av informasjonstavle i Martenshagen. I tillegg til medlemsmøte har forening løpende kontakt med medlemmene via nettsiden https://gamlesteinkjer.net/  og egen Facebook-gruppe.

Forening hadde en omsetning på ca. 200.000 tusen og et lite underskudd på 5.000 kroner i 2023. Forening har god soliditet.

Valg

Det var gjenvalg på alle verv til styret.

Etter årsmøtet består styret av: Erling Koldaas (leder), Morten Stene, Johan Rodum, Bjørn Gunnar Ericson, Einar Aasen og Kirsten Lange. Vararepresentanter er Odd Birger Grønli og Arild Køhl.

Underholdning

Etter årsmøtet viste Odd Gerg Skjemstad bilder fra sin fars – Walter J. Skjemstad – bildesamling, Håvard Belbo orienterte om Innovasjonssentret InnoCamp og Bjørn Diesen og Johan Brandtzæg sto for den musikalske underholdningen.