Vel overstått Martna

Takk for en flott SteinkjerMartna

Martnan – og det å treffe medlemmer og andre historieinteresserte – er høstens opptur!

Det er alltid inspirerende å snakke med, og møte, alle dere som kan mye Steinkjer-historiske detaljer og å bli utfordret på historiske kunnskap og svare på spørsmål.

Men Martnan er også inspirasjon i form av tilbakemeldinger og masse gode ideer til tema og emner vi kan ta opp enten som artikler i SteinkjerSaga eller på medlemsmøtene.  Lista med ideer og lure arbeidsoppgaver er alltid lang, og tema på styremøte,t etter Martnan.

God drift

Martnan er også med å sikre god drift av foreningen. Det at årsskriftet SteinkjerSaga er ferdig til Martnan gjør distribusjonen effektiv. Det hentes ut flere hundre forhåndsbestilte Saga-hefter og Steinkjer-kalendre i løpet av Martnan.

Mange får også en ekstra påminnelse om medlemskontingenten, og antallet medlemmer øker alltid under Martan.

Takk for at du bidrar

Takk for at du er medlem og takk for at du bidro på Martnan. Og selvsagt en takk til dere som bemannet boden.