Foreningen gamle Steinkjer

Koldaas gjenvalgt som styreleder

2018-04-12
God drift og høgt aktivitetsnivå preget 2017 for Foreningen gamle Steinkjer.
Av: Morten Stene

11. april 2018 hadde Foreningen gamle Steinkjer årsmøte. Årsberetningen vitner om et aktivt år. Se under.

Turid Hjulstad ble valgt inn som ny i styret. De øvrig var gjenvalg.

Styret 2018

Etter valget består foreningens tillitsvalgte av:

  • Leder: Erling Koldaas (1 år)
  • Nestleder: Morten Stene (2 år)
  • Kasserer: Johan Rodum (2 år)
  • Styremedlemmer: Jan Erik Moe (1 år), Einar Aasen (1 år) og Harald Duklæt
  • Varamedlemmer: Turid Hjulstad (2 år) og Odd Birger Grønli (1 år)
  • Revisor: Gunnar Severeide (1 år)
  • Valgkomité: Bjørn Gunnar Ericson og Ola Stiklestad (1 år)

Årsberetningen 2017

Et godt besøkt årsmøte ble avholdt i Aktivitetsenteret i Samfunnshuset onsdag 22. mars.

Foreningens styre i arbeidsåret har dermed vært:
Formann Erling Koldaas, nestleder Morten Stene, kasserer: Johan Rodum, styremedlemmer Jan Erik Moe, Einar Aasen og Harald Duklæt med varamedlemmer Gerd Kolset og Odd Birger Grønli.

Det har vært avholdt fem styremøter og behandlet 35 saker i perioden.

Årsmøtegjest var Tor Erik Jenstad som holdt et dialekt-kåseri, og tradisjonen tro var det underholdning, loddsalg og servering.

Den første store aktiviteten i arbeidsåret var et nytt bruktboksalg, denne gang i Alstad-gården. Som alltid et populært tiltak, og en stor takk til alle dem som gjorde en stor innsats.

Søndag 7. mai var det duket for geburtsdag. Sammen med Sparbu historielag og Steinkjer kommune markerte vi Steinkjers 160-årsdag med en markering på Mære kirkegård, hvor ordfører Bjørn Arild Gram la ned krans på gravsteinen til Steinkjers grunnlegger, Morten Smith-Pedersen.  Markeringen ble avsluttet med kaffe og kaker i Kjerkstu, hvor Odd Birger Grønli kåserte.

Ingen martna uten Foreningen Gamle Steinkjer, ny utgave av SteinkjerSaga og Steinkjerkalenderen. Boden i Skolegata var som vanlig godt besøkt, og økonomisk klarte vi oss bra. Martnaskomiteen nektet popcornsalg i martnasgata, og vi fikk mye oppmerksomhet for vårt «stunt» med å servere gratis popcorn i boden vår. De syv historielagene i Steinkjer rettet etter martnan en felles henvendelse til martnaskomiteen, med en oppfordring om å senke prisene for lokale utstillere.

18. oktober var det klart for høstmøte i Aktivitetssenteret. Lederen for A/S Steinkjerbygg, Svein Olav Hansen, orienterte om selskapets mange og store byggeprosjekter, mens Bodil Østerås og Maiken Lien Jørgensen fortalte om planer og aktiviteter ved Egge Museum.

Den 6. desember inviterte vi til julemøte, og Knut Jørgen Nonstad gledet en tallrik forsamling med bilder, tekst og toner fra Steinkjer Mannssangforenings revyer.

På tampen av året ble det innledet et samarbeid med Odd Birger Grønli om utgivelse av en biografi om Steinkjer-dikteren Einar Solstad. Boken blir lansert i slutten av juli 2018.


 

 

Aktuelt

Høstmøte den 12. oktober
(27.09.21)
Julemøtet avlyst
(01.12.20)
Høstmøte 27. oktober kl 1900
(23.10.20)
Høst-info 2020
(30.09.20)
Hent SteinkjerSaga lørdag 19. september
(15.09.20)
Ny biografi om Augusta Aasen
(27.07.20)
Utsetter årsmøte
(10.03.20)
Flott julemøte
(06.12.19)
HØST-INFO 2019
(30.11.19)
Julemøte 3. desember
(27.11.19)
Flere...
Redaktører: Erling Koldaas og Morten Stene