Foreningen gamle Steinkjer

Vil bevare bebyggelsen på Nordsia

2008-01-19
Deler av gjenreisningsbebyggelsen på Nordsia foreslås bevart i Steinkjer kommune nye reguleringsplan for bydelen. For øvrig er det ikke store endringer i forhold til gjeldende plan, men det gis muligheter for fornying og arealtilvekst.
Av: Morten Stene

Økt oppmerksomhet rundt gjenreisningsbebyggelsens kvaliteter gjør at deler av etterkrigsbebyggelsen på Nordsia foreslås bevart. De fleste husene i Kongens gate foreslås bevart, samt blokkene sør i Ølvegata, brannstasjonen og den tidligere sykehjemsbygningen i Gamle kongeveg 2. Det er det helhetlige miljøet denne bebyggelsen danner som er hovedgrunnen, ikke enkelthusene. Sikres mot riving Bebyggelsen ønskes sikret mot riving, da den utgjør ryggraden i gjenreisningsbebyggelsen i Steinkjer. Det er det enhetlige preget gjennom formspråk, materialbruk og dimensjoner som er bevaringsverdig Gangbru til holmen Nordsia er fattig på grøntareal og plasser, derfor foreslås elvepromenaden utenfor Brugata 2 opprustet. Dessuten planlegges gangbru til holmen i elva. Halve Rosenvinges plass (ca 0,5 daa) opparbeides til en bydelsplass, mens resten blir parkeringsareal. På grunn av støy fra jernbanen tilrås det ikke at området mellom Ølvegata og jernbanen brukes til boliger. Det legges ikke opp til store trafikale endringer. Kongens gate sør for Bogavegen opprettholdes som ei tydelig bygate Revisjon Planforslaget er en revisjon av gjeldende plan, og omfatter areal til offentlige gater og plasser, byggeområder og grøntarealer. Planområdet begrenses av Steinkjerelva i sør, jernbanen i vest og Kongens gate., Flathaugvegen og Kalv Arnesons gate i øst. Totalt areal ca. 90 dekar. Mer om Nordsia

Aktuelt

Stor aktivitet i 2018 i FGS
(12.04.19)
Postkortutstilling i Hegdahl-gården
(19.01.19)
Julemøte 5. desember
(27.11.18)
Høstmøte med Paasche Aasen
(09.10.18)
Høst-informasjon 2018
(09.10.18)
Einar Solstad minnes med ny bok
(16.09.18)
Bruktboksalg 22. og 23. september
(04.09.18)
Velkommen til martnadsboden 2018
(05.08.18)
Koldaas gjenvalgt som styreleder
(12.04.18)
VÅR-INFO 2018
(31.03.18)
Flere...
Redaktører: Erling Koldaas og Morten Stene