SteinkjerSaga 1987 nr. 1

kr 50

Av innholdet i dette nummer:

  • Steinkjer-områdets geologiske historie
  • Striden om jernbanestasjon og havn i 1900
  • De folkevalgte i 1900
  • Hva amtmannen berettet om Steinkjer i 1880
  • Syttendemai-minner fra 1870-åra
  • Steinkjerminner ved Adolf fosnes og O.B. – Da byen var ung og ny
  • Steinkjers vognmenn ville ha transportmonopol i 1900
  • Foreningen Gamle Steinkjer 10 år