SteinkjerSaga 2009 nr. 1

kr 75

Av innholdet dette nummer:

 • Kampen om telegrafstasjonen
 • En epoke er over – K. Norvik AS
 • Brudestolmysteriet løst
 • Sølvgruva i Oftenåsen
 • Løst og fast fra barndom og krigsår i Steinkjer og utlandet
 • Talentet som stegnte seg inne – Yngve Lorch Falch
 • Klassebilder fra Steinkjer skole
 • Steinkjerkonfirmantene i 1948 og 1949
 • Nasjonalt senter for gjenreisningsarkitektur
 • Hyllest til Kristian Grønland
 • Hyllest til Steinkjer i 1907
 • Falstagutan på Tronhjæmsutstillingen
 • Oppvekst på Nordsileira
 • Steinkjers postkortutgivere (1) – Max Behrends
 • Stasjonsbjella – et artig minne
 • Steinkjer Blandakor – Nord-Trøndelags eldste
 • Bakte i ruinene